Μέλι – Λάδι Γλυφάδα

Κατηγορίες: Live PA, Ηχητική Εγκατάσταση, Ηχητική Μελέτη, Φωτιστική Eγκατάσταση